Het oprichten van de bijenhal

Opzet

Omdat het aantal volken op de thuisstand, in volle dorpskern, de laatste jaren gestaag toenam, werd uitgezien naar een nieuwe standplaats niet ver uit de buurt.
De bijentuin aan de rand van het dorp is daar de meest aangewezen plaats voor.

Eisen die gesteld werden :

- ingebed in een groene omgeving
- hal voor 30 productievolken
- waarin ook plaats was voor een 30-tal overwinterende kweekvolkjes
- open zuid-zuidoost ligging
- gemakkelijk in onderhoud en werkzaamheden aan de bijen
- niet storend voor bewoners in de omtrek
- dichtbij water- en elektriciteitsnet
- gemakkelijk voor educatie doeleinden (scholen, themadagen, imkers in opleiding...)
- mogelijkheid voor koele overwintering van bijenvolken
- mogelijkheid voor het toepassen van bepaalde koninginnekweek-technieken
- ruime bergcapaciteit
- in wintertijd gemakkelijk af te schermen tegen grone spechten


Realisatie 

Het werk had reeds voor kerst 2008 moeten beginnen maar werd uitgesteld wegens eerst nattigheid en later een paar forse winterweken met pieken tot -18°C
Na de dooi van het dikke sneeuwtapijt werd dan toch op 13 januari 2009 het startschot gegeven.

13 januari 2009

De hal werd uitgepaald, het geweld van de graafmachine kon beginnen.
Trillingen die allicht ook voelbaar zijn tot in de kasten van de jonge volken, 15 m verder. Als ze weten waar ze terecht gaan komen zullen ze het wel niet erg vinden hoop ik.

13 januari 2009

De onderbouw van de hal bijna uitgegraven.
15 januari 2009

Verdere afwerking van de onderbouw
16 januari 2009

De toegangsweg krijgt een verharde laag om de hal gemakkelijker bereikbaar te maken
21 januari 2009

Een betonnen funderingsplaat wordt gegoten. Een pompkraan van 38 m met verlengstukken kwam eraan te pas om de beton op zijn plaats te krijgen, midden in de bijentuin. 
21 januari 2009

Winterzonnetje en 4 graden buiten. Het zweet droop ervan af, je verbruikt wat calorieėn om zoveel m³ beton op zijn plaats te krijgen.
21 januari 2009

Taak volbracht !
24 januari 2009

Ongeveer de helft van de onderbouw gemetst, maar het vriest de volgende nachten en ochtenden weer volop, even wachten met de rest dus.
31 januari 2009

De tweede helft van de onderbouw raakte vandaag net niet volledig af. Toch voldoende om de welfsels al te kunnen plannen. De volgende dag zag alles alweer wit van de sneeuw.
4 februari 2009

Metsen is nog steeds niet mogelijk, de welfsels konden al wel gelegd worden


11 februari 2009

Alles werd klaar gemaakt voor de tweede betonlevering met pomp.
11 februari 2009
12 februari 2009

De beton zit erop.
14 februari 2009

Betonnering trappen, metswerk onderbouw kasten... werden vandaag uitgevoerd.
14 februari 2009

Omdat de volgende week iets zachter weer wordt voorspeld, werden al enkele jonge volken in de nieuwe hal gezet om terugvliegen op hun oude plek (15 m verder) te vermijden.
21 februari 2009

De voorbije dagen op bepaalde momenten bijna 10° gehaald met een waterzonnetje erbij. 
De bijen oriėnteerden zich volop op hun nieuwe plaats.

Vandaag vooral bezig geweest met het waterdicht bekleden van de onderbouw om de grond er weer tegen aan te kunnen vullen. 
25 februari 2009

Er zit duidelijk weerverbetering in de lucht, geen vriestemperaturen meer.
Begin van het houtwerk van achterwand hal, de 'muurplaat' wordt verankerd op het beton. 
26 februari 2009

Weer een werkje dat de omgeving sneller wijzigt dan handwerk. De 'molshopen' wordt weer genivelleerd. 
28 februari 2009

Prachtige lentedag, 12° C en morgen nog warmer. Alle kasten vliegen als zwermen.
Het is plezant werken met al je bijen om je heen. Elke dag wordt het voor hen opnieuw oriėnteren op de nieuwe veranderde omgeving. Gelukkig verhuizen ze nu niet meer van plaats.
Terwijl de plaatselijke karnavalstoet in het dorp voor de nodige achtergrondmuziek zorgt, schiet de achterwand vandaag goed op. 
1 maart 2009

14°C, zon en massaal vliegende bijen, het ogenblik om enkele sterke 6-ramers over te hangen in DBplus kasten. Plantjes die moesten wijken voor de grondmachine, worden stilaan terug gezet. 
7 maart 2009

De kolommen kregen hun plaats en de draagspanten van het dak, die thuis bij regenweer in elkaar gezet werden, komen erop. Een zwaar en onhandig werkje.
7 maart 2009

Kolommen en spanten worden juist geplaatst. 
Wanneer de zon zich eventjes laat zien komen de bijen nieuwsgierig kijken wat er allemaal boven hun hoofden gebeurt. 
9 maart 2009

Een paar spanten en dakbalken verder, begint de hal wat profiel te krijgen
 
9 maart 2009

Bij elk waterzonnetje laten de bijen zich even zien, zich afvragend waar al dat geklop van de voorbije dagen dan wel goed voor was. Ze hebben weer wat nieuws om zich op te oriėnteren. 
 
14 maart 2009

Het opslaggedeelte werd vandaag aangevat.
17 maart 2009

Opslaggedeelte, vervolg wanden.
17 maart 2009

Tussendoor, bij een aangename lentezon en 15°, de jonge kweekvolken op Mini-plus van 2008 overgezet in grotere kasten.
22 maart 2009

Het opslaggedeelte krijgt vorm. Er wordt lange tijd regen en maartse buien voorspeld.
Wanneer gaat het dak er eindelijk op kunnen ?
24 maart 2009

Tussen de maartse buien door.
1 april 2009

Neen, geen aprilgrap. Het weer is de laatste week prachtig, elke dag zon, vandaag 16° en de volgende dagen voorspellen ze zelfs 18 - 19°C.
Het werk vlot dan ook goed, de golfplaten op het dak zijn bijna allemaal geplaatst. En voor de afwisseling werd ook de buitenwand aangevat.
Met wat geluk is alles tegen het WE regendicht (op de deuren en ramen na).
29 april 2009

Een schitterende aprilmaand heeft alle bloesems tegelijk doen openbloeien, er was dan ook heel wat werk aan de bijenkasten, zodat de hal maar mondjesmaat vooruit ging. 
Daarom maar een foto van ineens een paar weken later.terug

© Copyrights - Bieenkorf - bemerkingen : mail