Bijenzintuigen en taal

Bijen hebben dezelfde zintuigen als de mens en nog een paar meer, maar de positie en de bouw van hun zintuigorganen zijn geheel anders.


HET ZICHT VAN DE BIJ

De ogen van de bij lijken helemaal niet op onze ogen, zoals de meeste ongewervelde dieren bezitten ook de bijen samengestelde ogen bestaande uit een groot aantal kleine lensjes of facetten.

Het aantal facetten is bij de bijen niet gelijk, een werksteroog bezit er ongeveer 4500, dat van een koningin 3500 en een darrenoog 7500 ! Ter vergelijking : op een vliege-oog vind je ongeveer 40000 facetten.
De mens vormt zich één beeld van wat hij ziet, bij de bij werkt elk facet als een onafhankelijk oogje, de bij ziet dus 1000-den onafhankelijke beeldjes naast elkaar. Bovendien ontvangen de hersenen van de bij ongeveer 1/100e van de prikkels die de mens ontvangt. Hierdoor ziet de wereld er voor de bij nogal grofkorrelig uit.

Het zichtbare kleurenspectrum is ook anders bij de bij, zo kan de bij geen rood zien maar kan ze wel ultraviolet  licht zien (net zoals sommige vogels). Bovendien kan ze gepolariseerd licht waarnemen, dit heeft geen belang bij haar beeldvorming maar wel bij haar navigatie. De bij weet daardoor ook zonder zon zijn weg te vinden. 
Het is zeer opmerkelijk dat een lagere diersoort zoals bijen (insecten) uitgerust zijn om kleur te zien terwijl zelfs de meeste zoogdieren hoofdzakelijk zwart-wit zien. Een eigenschap waarvan de bloemen, met al hun kleuren, natuurlijk gretig gebruik maken om de bestuivers te lokken.
En de bloemen die door bijen bestoven worden gaan nog verder, ze maken ook gebruik van de eigenschap dat bijen ultraviolet licht kunnen waarnemen. Zo krijgt een, voor het menselijk oog, onopvallende eentonig gekleurde bloem, bij ultraviolet licht opvallende vlekken en strepen (honingmerken) die de bij naar het hart van de bloem wijzen waar zich de nectar en het stuifmeel bevinden.
Bv. de theunisbloem :

      

De bij compenseert zijn ietwat onscherpe beeldvorming door een hoge samenvloeiingsfrequentie. Zo ziet de mens beeldjes die snel achter elkaar worden afgespeeld al als een continue film bij 20 beeldjes per seconde, bij de bij ligt die grens ver boven de 100 beeldjes per seconde. Hierdoor kunnen ze veel sneller bewegende objecten zien.

HOREN ZONDER OREN

Een bij is zowat doof voor geluiden in de buitenlucht maar bezit wel geluidsreceptoren die haar van pas komen in het bijenvolk. Zo wordt geluid via de bijenraat doorgegeven en opgevangen door een dun membraan in te poten.
Hiermee zou vooral het contact met de koningin en de nieuwe jonge koninginnen in het nest gelegd worden.
Ook de antennen bezitten geluidreceptoren die bepaalde frequenties kunnen opvangen. Het gaat dan vooral om frequenties die worden uitgezonden door de haalbijen bij het uitvoeren van hun kwispeldans. 
Ze geven hiermee gegevens door over de vindplaats van een drachtbron.
De bijen horen dus wat ze moeten horen en niet de kakofonie aan geluiden en gezoem in een bijenvolk.

RUIKEN ZONDER NEUS

Ruiken doet een bij via receptoren op de antennen, de meesten hebben een groot bereik zoals de reukcellen bij de mens, maar sommige receptoren reageren op één geur die een speciale betekenis heeft voor de bijen. 
Zij kunnen bv. ook kooldioxide en waterdamp ruiken wat wij niet kunnen. Voor het overige is hun vermogen om geuren te onderscheiden ruwweg genomen zowat hetzelfde als het onze.

DE SMAAKZIN

Anders dan bij de mens bevinden de smaakreceptoren van de bij zich niet in de mond maar op elke poot en op de antennen. De bij kan als het ware smaken waar ze in staat en ze kan ook dezelfde 4 basissmaken onderscheiden als
wij : zoet, zuur, zout, bitter.

DE VOEL- EN EVENWICHTSZIN

De bij is over zijn ganse lichaam behaard en is dan ook met het ganse lichaam gevoelig voor aanraking.
Wat bijzonder is bij de bij is de evenwichtszin. De mens (gewervelde dieren) bezitten een ingewikkeld stelsel van vloeistoffen in kanaaltjes en gewichtjes in kamers.
Bijen bezitten de uitzonderlijke eigenschap dat ze het aardmagnetisch veld kunnen waarnemen waardoor ze heel gevoelig zijn voor deze magnetische kracht. Een verstoring van het evenwicht wordt bij de bij op verschillende plaatsen van het lichaam waar genomen en gecorrigeerd.

DE TAAL VAN DE BIJEN

In bewerking.

Video kwispeldans


terug

© Copyrights - Bieenkorf - bemerkingen : mail