BUKI  2014

Regels

1. Opzet-doel

BUKI 2014 is enkel opgezet voor de Buckfast bij. Een initiatief als dit drong zich op omdat er voor dit bijenras, ondanks haar uitmuntende eigenschappen, in Vlaanderen geen bevruchtingsstation voorhanden is. In Wallonië bestaat deze opzet al langer (Insem) en met succes.
Bepaalde technieken laten het toe om sperma te mengen uit verschillende lijnen. Hierdoor krijgen we een hogere genendiversiteit in de bijenvolken, waardoor ze vitaler zijn en meer weerstand tegen zieken opbouwen. In een meerjarenplan streven we ernaar om in Vlaanderen hierdoor vitalere volken op de bijenstanden te krijgen.

2. Deelnemers - Buckfast telers en beginnende imkers

BUKI is in de eerste plaats gericht op Buckfast bijentelers die, de komende jaren, hun bijenstanden willen verbeteren en hun teeltwijze aanpassen naar meer vitaliteit toe. Ook alle imkers die reeds met deze bij werken, er wensen op over te schakelen of beginnende imkers kunnen meedoen om zo dadelijk met goede bijen te kunnen starten. Voor hen die nog niet over eigen bijen en dus moeren beschikken, is er de mogelijkheid gelaten om een geďnsemineerde moer met volkje in Mini-plus te bekomen (zie ook punt 8). De deelnemers mogen uiteraard ook van buiten Vlaanderen komen. 

3. Inseminator

Er werd ervoor gekozen om niet zelf te insemineren maar beroep te doen op een professioneel Duits inseminator met 40 jaar ervaring. Hierdoor wordt een hoger tempo en een hoger rendement van geslaagde inseminaties gehaald. De inseminator is zelf een fervent Buckfast koninginnenkweker, die de moderne poolmix (spermahomogenisatie) technieken op punt heeft gesteld en al jaren toepast.


4. Inschrijving en aanvaarding

Inschrijvingen gebeuren met een ondertekend inschrijvingsformulier gericht aan organisator Marc Missotten, Bovelingenstraat 343 – 3870 HEERS (Z. Limburg) – fax. 011/482054 – e-mail : info@bieenkorf.be.
De inschrijvingsaanvraag is pas definitief na schriftelijke aanvaarding door de organisator en betaling van de kosten.
De inschrijvingen lopen tot 31 mei 2014, of totdat de 150 inseminaties bereikt zijn.

5. Beperkt aanbod

BUKI 2014 zal 2 dagen in beslag nemen. Het aantal mogelijke kunstmatige inseminaties is daarom in aantal beperkt. De inschrijvingen worden aanvaard volgens tijdstip van inschrijving en betaling. Moesten er meer aanvragen zijn dan mogelijke inseminaties, zal daar in de toekomst rekening mee gehouden worden, met meer inseminaties of gespreid over meerdere dagen, voor zover dit praktisch mogelijk is uiteraard.

6. Verantwoordelijkheid

Een geslaagde bevruchting is een delicaat samenspel van factoren vooral voor, maar ook na de inseminatie zelf. De slaagkans zal daarom nooit 100% zijn. Het is uiteraard onze bedoeling, met de keuze van de inseminator en de kwaliteit van het sperma, dit wel zo kort mogelijk te benaderen. Blijkt de bevruchting achteraf tegen te vallen, kunnen noch organisator, noch inseminator daarvoor aangesproken worden en kan dit nooit leiden tot enige vorm van terugbetaling. Moest de inseminatie, om een reden van overmacht (ziekte, overlijden, brand- of stormschade, diefstal…) , niet kunnen doorgaan, worden alle reeds betaalde bedragen uiteraard teruggestort. Het rendement van de vorige sessies ligt op ongeveer 80%.

7. Plaats en datum

BUKI 2014 zal doorgaan in de bijentuin van Imkerij ‘De Bieenkorf’, gelegen in de Sterstraat te HEERS (Z. Limburg). Een routebeschrijving wordt aan elk deelnemer bezorgd. Datum : 
maandag 30 juni 2014 van 8u00 tot 17u00.

8. Deelnamekosten

De deelnamekost bedraagt 15€ per moer ! 
Heeft de deelnemer, om de een of andere reden, op de dag van inseminatie minder koninginnen bij dan opgegeven, geeft dit geen recht op teruggave van gelden. 

Aparte regeling voor beginnende imkers of imkers die zelf nog geen Buckfast koninginnekweek deden : zij kunnen desgewenst inschrijven voor een KI-moer met volk in een Mini-Plus kastje. Prijs 75€ (dus incl. volk + kastje). Deze kastjes kunnen vanaf 28 dagen na KI datum worden opgehaald in de bijentuin of eventueel bij een ander deelnemer.

9. Samenwerking

Deze actie kan maar slagen door de inspanning, inzet en goede samenwerking van zowel organisator, inseminator als deelnemers. Schiet niet te snel op anderen,  wees verdraagzaam en maak er een gezellige samenkomst en een mooie dag van. Wij zullen er alleszins alles aan doen om het voor iedereen te laten slagen.

10. Praktische richtlijnen

- ieder deelnemer organiseert zijn koninginnekweek zoals hij dat gewoon is. Met teeltlatten in moerloze of moergoede volken, met of zonder broedstoof, in afleggers of in opgebouwde kastjes met afgestoten jonge bijen enz. Een tijdsplan helpt je bij het plannen. Het belangrijkste is dat je op de dag van inseminatie een voldoende rijpe moer kan aanbieden. Het is altijd aangewezen om meer kweekkastjes met jonge moeren aan te maken dan het aantal waarvoor je inschreef.

- de jonge moer wordt door de deelnemer zelf meegebracht met een voldoende groot, goed gevoed volkje van vooral jonge bijen. Het kweekkastje (Mini-Plus of ander) wordt in de bijentuin op de daarvoor voorziene plaats neergezet. De volkjes zijn opgebouw zonder darren, maar voor alle zekerheid moet elk kastje voorzien zijn van een stukje moerooster aan de ingang !

- de jonge moer is, op dag van inseminatie minstens 9 dagen oud en werd uiteraard al die tijd belet om uit te vliegen (rooster). Ook na de inseminatie wordt de moer best nog enkele dagen het uitvliegen belet.

-
de jonge moer moet vooraf in een kluisje (Iltis, Nicot of andere…) zijn opgesloten, zodat ze vlot uit het volk kan genomen worden (zonder kans dat ze wegvliegt) en ook terug gezet. Ze moet ook al gemerkt zijn met een duidelijk leesbaar nummerplaatje in de kleur van het jaar. Op zowel kastje als kluisje (of op een stuk plakband dat erop geplakt is) moet duidelijk met stift de Buckfast code (of de initialen) van de imker met het rugnummer van de moer, worden genoteerd. 

- elk aanvrager helpt actief mee, hij draagt zelf zijn moer(en) naar het inseminatielokaal ter verdoving of inseminatie en zet ze achteraf zelf terug in het juiste volkje. Wie die mogelijkheid heeft, kan zijn moeren de dag voordien al een eerste keer onder narcose brengen. Anders is dit het eerste werk bij aankomst.

- er wordt vooraf een uur van aankomst afgesproken om te voorkomen dat iedereen tegelijk aanwezig is en lange wachtijden te vermijden. Voor deelnemers met meerdere moeren die ook kiezen voor verschillende darrenlijnen zal het uiteraard iets langer duren omdat de inseminaties gebeuren per darrenlijn. Contact met collega's en een uitgestippelde wandeling van een uur doorheen het Haspengouwse landschap zullen de wachttijd opvangen.

- de jonge moer bezit bij voorkeur zelf al een pedigree. Ze wordt dan met uw imkergegevens opgenomen in de pedigrees van Jean-Marie VAN DIJCK
Elk deelnemer geeft daarom tijdig de pedigree en het merknummer van zijn ingeschreven moer(en) door. Heeft u nog geen buckfasttelerscode, zal u er dan een krijgen.

- de gebruikte darrenlijnen, waaruit u kan kiezen, vindt u hier. Het sperma van een darrenlijn is voor minimaal 20 inseminaties.  Op de site zal worden bijgehouden hoeveel aanvragen er voor een bepaalde darrenlijn zijn, zodat u daar rekening mee kan houden en bij het afsluiten van de inschrijvingen eventueel nog kiest voor een andere darrenlijn. 
Opgelet : de inseminaties gebeuren per darrenlijn. Hou er rekening mee dat als u kiest voor verschillende darrenlijnen, u ook langer aanwezig zult zijn.

- na de inseminatie wordt de moer terug in haar volk gezet ter ontwaking en nog minstens 1 uur in rust gelaten alvorens huiswaarts te keren.

- enkele weken na de inseminatie worden de deelnemers per mail gepolst naar de verdere afloop van hun moeren. Doe hier met de juiste informatie aan mee. Enkel hierdoor kan het resultaat van Buki in kaart gebracht worden en is verbetering voor zowel deelnemer als organisatie mogelijk. Ieder deelnemer zal de resultaten op de site www.bieenkorf.be kunnen inkijken.


terug

© Copyrights - Bieenkorf - bemerkingen : mail